Dla biznesu

Automatyzacja działu sprzedaży w 1 dzień

Nie ma nic złego w przerzucaniu swoich obowiązków na innych. Ale nie spiesz się iść na kawę po tym, jak załadujesz kolegę pracą. Przez „inne” rozumiemy inteligentne serwisy internetowe, które wykonują rutynowe zadania szybciej i sprawniej niż…