O cyfrowości

7 life hacków do pracy z ChatGPT, o których mogłeś nie wiedzieć

Ringostat dzieli się wskazówkami, jak ułatwić pracę z ChatGPT. Szybko przygotuwuj teksty, nie zmuszając czat do ciągłego przepisywania od zera. Opracuj strukturę strony i plan treści. Otrzymaj obiektywne porównanie z konkurentami, cytaty i wiarygodne statystyki. Znajdziesz również przykłady promptów do różnych zadań i porady, jak postępować, aby sztucznie generowana treść nie zaszkodziła SEO

1. Jak szybciej i łatwiej uzyskać wysokiej jakości tekst: instrukcja krok po kroku

Jeśli dasz czatowi promt (podpowiedź) i natychmiast poprosisz o napisanie tekstu, otrzymasz materiał, z którym trudno będzie pracować:

 • będziesz musiał podzielić go na części, aby stworzyć wygodną strukturę;
 • jeśli nie spodoba Ci się choć fragment tekstu, będziesz musiał poprosić czat o przeredagowanie treści;
 • podobnie, jeśli nie spodoba Ci się, jakie kwestie zostały opisane przez czat szczegółowo.

Wyobraźmy sobie, że potrzebujemy artykułu o aspirynie. Jeśli poprosimy chat napisać o tym, otrzymamy nieuporządkowany tekst, który wymaga poważnych poprawek.

 ChatGPT, nieuporządkowany tekst przykład

Ale jeśli chcesz zaoszczędzić czas, lepiej zrobić inaczej.

⚡️ Chcesz zwiększyć skuteczność reklamy i sprzedaży?

Ringostat pomoże zoptymalizować kampanie i pracę sales-menedżerów

Krok 1. Podaj szczegółowy prompt i rozpocznij od tworzenia szkicu (outline)

Najpierw musisz napisać maksymalnie szczegółowy prompt czyli prośbę do czatu. W sieci można znaleźć mnóstwo poradników, jak taką napisać. Przypomnijmy sobie jednak najważniejsze kwestie:

 • czego będzie dotyczyć treść ― w razie potrzeby wyjaśnij jej specyfikę: np. “artykuł dla osób, które wahają się, czy kupić iPhone’a ze względu na jego cenę”;
 • cel, któremu służy dana treść;
 • opis tego, czym zajmuje się Twoja firma;
 • od jakiej ” osoby” powinien pochodzić tekst „wyobraź sobie, że jesteś…”, „zachowuj się jak…”: ekspert medyczny, zadowolony klient sklepu internetowego, aktywny użytkownik, 40-letni Polak, doświadczony SEO copywriter w danej branży itp;
 • w jakim języku ma być tekst;
 • preferowane słownictwo i ton potoczny, naukowy, zawierający/nie zawierający terminy techniczne, autorytatywny, przyjazny ton itp;
 • liczba słów;
 • wymagania zawartość numerowanych lub oznaczonych list, cytatów, pogrubień, czytelnych akapitów;
 • listę adresów URL i anchorów jeśli w tekście trzeba linkować do innych wewnętrznych artykułów bloga;
 • prośba o rozpoczęcie tekstu znacznikiem {start} na początku artykułu i kończenie go znacznikiem {finish} ma to na celu wyraźne rozróżnienie, kiedy czat pisze coś do Ciebie, a kiedy zaczyna się tekst.

Kontynuujmy nasz przykład z aspiryną. Prompt do napisania tekstu może wyglądać tak:

Wyobraź sobie, że jesteś pisarzem treści medycznych, doświadczonym SEO copywriterem, który biegle posługuje się językiem polskim. Napisz w 100% unikalny, zoptymalizowany pod kątem SEO artykuł, który wygląda jak napisany przez człowieka. Powinien on być w języku polskim i zawierać 2500 słów.

Artykuł musi zawierać numerowaną listę. Każdy akapit powinien liczyć co najmniej 250-400 słów. Powinieneś skupić się na promowaniu naszej apteki internetowej [Nazwa firmy] jako wiarygodnego źródła aspiryny na rynku polskim. Chcę, abyś wystąpił jako ekspert medyczny, który mówi i pisze artykuł własnymi słowami, a nie kopiuje i wkleja informacje z innych źródeł. Pisz autorytatywnym tonem i jasnym, zrozumiałym stylem. Używaj formy „my”.

Pisz w stylu konwersacyjnym, jak człowiek: używaj zaimków osobowych, zachowuj prostotę, angażuj czytelnika, stosuj pytania retoryczne, dodawaj analogie i metafory. Zakończ akapitem podsumowującym i 4 unikalnymi FAQ po nim.

Nie pisz od razu artykułu, ale czekaj na mój bezpośredni rozkaz. Rozumiesz mnie?

Ostatnie pytanie ma na celu upewnienie się, że ChatGPT wszystko dobrze zrozumiał.

Jeśli tak jest, poproś chatbota, aby zaproponował Ci najpierw outline, czyli plan przyszłego artykułu. Poniżej fragment konspektu, który zaproponował nam:

ChatGPT, fragment konspektu przykład, outline

Dzięki temu możemy od razu sprawdzić, czy wszystko w strukturze artykułu nam odpowiada. Jeśli coś nie pasuje, należy od razu poprosić czat o zmianę planu.

Jeśli masz już wstępne szkice, udostępnij ChatGPT uporządkowane strukturalnie nagłówki (H1-H6) do opracowania szkicu (outline).

WAŻNE: czat może się zatrzymać podczas pisania tekstu. Jeśli tak się stanie, po prostu poproś go o kontynuowanie.

Krok 2. Praca z każdym punktem

 1. Kiedy jesteś całkowicie zadowolony z outline’u, skopiuj jego punkty do osobnego dokumentu.
 2. Krok po kroku kopiuj każdy z punktów z dokumentu i poproś czat o rozwinięcie tematu, biorąc pod uwagę poprzednio napisany prompt.
 3. ChatGPT może odbierać opis każdego nowego elementu jako nowy tekst. Dlatego będzie próbował dodać to, co już było w innych działach. Wystarczy więc poprosić, aby się nie powtarzał.
ChatGPT, Praca z każdym punktem przykład

Krok 3. Prosimy czat o korektę każdego punktu, jeśli nie spełnia on wymagań

Nie leniuchuj i poproś chat o przepisanie wszystkiego, co Ci nie pasuje. Na przykład: zmień ton, podaj statystyki, dodaj konkrety. Możesz też zaznaczać co Ci się podoba/nie podoba, szkoląc w ten sposób chat.

Skopiuj powstałe fragmenty tekstu do doku, w którym masz już outline. Jeśli musisz coś drastycznie zmienić, na początku nowego zapytania napisz „Zignoruj poprzednie instrukcje”.

Takie podejście krok po kroku pozwala spędzić mniej czasu na tworzeniu dobrej jakości tekstu i ułatwić wpływanie na niego.

2. Jak uzyskać optymalny wstęp do swojego artykułu

Polecamy korzystanie z rozszerzenia AIPRM dla ChatGPT, które zawiera gotowe szablony zapytań na różne tematy. W rzeczywistości jest to biblioteka zapytań i narzędzie, które można wykorzystać do stworzenia własnej kolekcji. 

Możemy na przykład wybrać szablon, który pomoże stworzyć takie wprowadzenie do artykułu, które będzie zawierać wezwanie do działania (CTA ― call to action). Pozostaje tylko krótko opisać, czego oczekujemy od sztucznej inteligencji:

ChatGPT, rozszerzenia AIPRM dla ChatGPT

Jeśli wybierzesz jeden z gotowych szablonów wstępu, struktura zapytania (prompt) może wyglądać tak:

Napisz wprowadzenie w stylu czasopisma do artykułu o nazwie [Tytuł artykułu], który składa się z następujących części: [Lista nagłówków (plan)]. Powinno ono zawierać informację „o czym będziemy dyskutować”. [Statystyka] powinna być umieszczona bezpośrednio w wprowadzeniu. Tekst wprowadzenia powinien zawierać wezwanie do działania. Wykorzystaj efekt deficytu, pilności lub dowody społeczne, aby zachęcić czytelników do przeczytania więcej na temat [słowo kluczowe].

Wystarczy dodać tę informację do promptu:

[Tytuł Twojego artykułu]

[Lista nagłówków (plan)]

[Statystyki i liczby]

3. Jak dobrać cytaty i statystyki do swoich treści

Nasi koledzy z digital zauważyli, że na ChatGPT nie zawsze można polegać w kwestii cytatów czy statystyk. Niestety, może dostarczyć niezweryfikowane informacje.

Aby zgromadzić wiarygodne dane statystyczne, polecamy użyć Perplexity. Jest to interfejs wyszukiwania, który zapewnia bezpośrednią odpowiedź na każde pytanie. Pokazuje również źródło informacji.

Rozwiązanie to szczególnie przydatne, gdy potrzebujesz linku do badania:

 ChatGPT, Perplexity dane statystyczne

Czasami potrzebujesz cytatu do artykułu od jednego ze swoich współpracowników lub partnerów. A on lub ona nie ma pomysłu, co może powiedzieć lub napisać. Wiele osób twierdzi, że ChatGPT pomaga przezwyciężyć strach przed „pustą stroną” — i cytaty nie są wyjątkiem.

Była sytuacja, kiedy przygotowywaliśmy komunikat prasowy o nowych możliwościach, które posiada jeden z produktów Ringostat — wirtualna centrala telefoniczna. Potrzebowaliśmy cytatu założyciela firmy, ale był on bardzo zajęty. Postanowiliśmy więc zlecić chatowi napisanie tekstu, a założyciel miał go później zatwierdzić.

Aby zrobić to samo, użyj polecenia: „Wyobraź sobie, że jesteś… I musisz mi powiedzieć, dlaczego…”.

Powstały tekst był tak udany, że musieliśmy go tylko trochę „uczesać” i pojawił się we wszystkich informacjach prasowych Ringostatu.

🤝 Zbuduj efektywną komunikację dzięki telefonii Ringostat

Podłącz wirtualną centralę w ciągu jednego dnia roboczego i odbieraj połączenia w dowolnym miejscu na świecie

4. Jak tworzyć treści bez „wody” i błędów, jeśli masz skomplikowany produkt

Marketerzy Ringostat wykorzystują również ChatGPT do tworzenia treści na stronie internetowej. Jednocześnie nasze produkty są zaawansowane technologicznie i nieco trudne do zrozumienia. Dlatego ważne jest, aby czat prawidłowo je opisywał — i to nie za pomocą ogólnych zwrotów, ale konkretnych. Jest jeszcze jedna rzecz do rozważenia. Gdy firma sprzedaje kilka produktów ― a Ringostat ma ich siedem — chat może łatwo pomylić jeden z drugim.

Załóżmy, że potrzebujemy treści na stronę jednego z naszych produktów — Ringostat Smart Phone. Najpierw pytamy chatbota, czy jest z nim zaznajomiony. W ten sposób zobaczysz, jak ChatGPT rozumie to, o co pytasz. W przeciwnym razie od razu dostaniesz nieodpowiedni tekst.

 ChatGPT, treści bez błędów

Z odpowiedzi wynika, że ChatGPT ogólnie rozumie, czym jest Ringostat Smart Phone, ale nadal popełnia błędy. Na przykład mówi, że jest to aplikacja mobilna, a nie aplikacja na PC, i uważa, że do wykonywania połączeń telefonicznych za pośrednictwem Ringostat Smart Phone potrzebne jest urządzenie mobilne, mimo że jest to oprogramowanie na laptopa.

Dlatego najpierw trzeba dostarczyć mu prawidłowych informacji o Twoim produkcie. Napisz pięć lub sześć akapitów o tym, jakie zadania rozwiązuje i jak działa. Na koniec zapytaj ChatGPT, czy Cię zrozumiał.

Kiedy AI poprawnie opisze Twój produkt własnymi słowami, możesz wysłać mu konkretne zapytanie. Na przykład, stworzyć „blok strony internetowej o…”, „nagłówek”, „artykuł”, „tekst reklamy kontekstowej”. Przykład:

Myśl jak marketer. Napisz dla mnie 2 zdania jako nagłówek H2 dla strony landingowej o Ringostat Smart Phone. Strona jest przeznaczona do pobierania Ringostat Smart Phone na komputer użytkownika.

Jeśli nie jesteś zadowolony z efektu, możesz poprosić czat o poprawienie nieścisłości, skrócenie, dopisanie, połączenie kilku zdań w jedno itp. Aż do momentu, gdy będziesz zadowolony z tekstu.

🎯 Optymalizuj swoje reklamy w oparciu o dane z Ringostatu, aby pozyskiwać więcej leadów

Dowiedz się, które kampanie i słowa kluczowe generują połączenia i leady, oceń ich jakość ― wykorzystaj te informacje, aby ustawić naprawdę skuteczne reklamy

 

Uzyskaj raporty, które pomogą udowodnić, że ustawione przez Ciebie kampanie są skuteczne

5. Jak opracować strukturę strony internetowej lub plan treści

Jeśli tworzysz stronę internetową od zera, ChatGPT również się przyda. Pomoże Ci stworzyć wstępną strukturę SILO dla przyszłej strony.

Struktura SILO to schemat, który wizualizuje wszystkie strony Twojej witryny, pokazuje ich hierarchię i związki między nimi.

Na przykład poprosiliśmy chat o stworzenie struktury dla strony internetowej przy użyciu słowa kluczowego „call center solutions”. Przy pierwszej próbie wymyślił dobrą opcję, którą w razie potrzeby można było dalej dopracować:

 1. Strona główna
 • wstępne słowo o firmie
 • opis rozwiązania/usługi dla call center
 • korzyści z zastosowania rozwiązań call center
 1. Funkcjonalności rozwiązań dla call center.
 • automatyzacja obsługi połączeń przychodzących
 • przekierowywanie połączeń
 • kontrola jakości usług
 • statystyki i analityka
 1. Typy rozwiązań dla call center
 • wirtualne call center
 • integracja z systemami CRM
 • automatyzacja pracy call center.
 1. Wdrażanie projektów dotyczących rozwiązań dla centrum obsługi klienta.
 • konsultacje w zakresie projektowania rozwiązań dla call center
 • wdrożenie rozwiązań z zakresu call center
 • wsparcie i obsługa rozwiązań call center

ChatGPT pomoże Ci również opracować plan treści dla celów SEO. Nasi koledzy z digitalu podzielili się przykładem promptu, który można użyć w tym celu:

Chcę, abyś wcielił się w rolę eksperta od badań rynkowych. Wyobraź sobie, że masz najdokładniejsze i najbardziej szczegółowe informacje o słowach kluczowych. Wyobraź sobie, że potrafisz opracować kompletny plan treści SEO. Dam Ci słowo kluczowe „Callback”. Na podstawie tego słowa kluczowego stwórz tabelę z listą słów kluczowych dla planu strategii treści SEO dla tematu „Callback”. 

Klasteruj słowa kluczowe według 10 najlepszych superkategorii. Nadaj każdej superkategorii nazwę w pierwszej kolumnie „Klaster słów kluczowych”. Dodaj do drugiej kolumny 7 podkategorii dla każdego klastra lub konkretne słowa kluczowe dla każdego z klastrów. W innej kolumnie wymień intencje osoby, która szuka słowa kluczowego.

Przypisz temat do jednej z trzech grup intencji wyszukiwania w oparciu o to, czy jest on komercyjny, transakcyjny czy informacyjny. Następnie, w innej kolumnie, napisz prosty, ale bardzo chwytliwy tytuł postu dla tego słowa kluczowego. Następnie, w innej kolumnie, napisz przekonujący meta opis, który ma szansę uzyskać wysoki współczynnik klikalności dla tego tematu, od 120 do maksymalnie 155 słów. Meta opis powinien opisywać wartość artykułu i zawierać prosty CTA (wezwanie do działania), aby zachęcić użytkownika do kliknięcia na niego. 

W żadnym wypadku nie należy używać zbyt ogólnych słów kluczowych, takich jak „wstęp”, „wnioski”. Skup się tylko na najbardziej konkretnych słowach kluczowych. Nie używaj pojedynczych cudzysłowów, podwójnych cudzysłowów, ani żadnej innej interpunkcji w żadnej z wypełnianych kolumn. Nie wyjaśniaj dlaczego lub co robisz, po prostu dodaj swoje sugestie do tabeli. Tabela powinna być w języku polskim i zawierać następujące kolumny: klaster słów kluczowych, słowa kluczowe, zakres wyszukiwania, złożoność słowa kluczowego, cel wyszukiwania, tytuł, meta opis. Oto słowo kluczowe, od którego zaczniemy: „Callback”. Wyświetl wszystkie wyniki jako tabelę, a nie jako CSS, sql lub kod.

Poniżej fragment planu treści, który zaproponował nam czat. Widać, że są to surowe informacje, ale można już na nich bazować planując listę przyszłych artykułów SEO.

Klaster słów kluczowychSłowa kluczoweZakres wyszukiwaniaZłożoność słowa kluczowegoCel wyszukiwaniaNagłówekMeta opis
Technologie połączeniaCallback88048InformacyjnyCzym jest Callback? Definicja i podstawowe zasadyDowiedz się więcej o formularzu callback i jego zastosowaniu w nowoczesnych procesach biznesowych.

6. Jak zadbać o to, by stworzony tekst nie zaszkodził SEO

Korzystanie z ChatGPT pozostawia swoje własne ślady. Nawet jeśli skopiujesz tekst do docka, a następnie przeniesiesz go na swoją stronę, mogą w nim pozostać dodatkowe elementy kodu. Nie możesz ich zobaczyć, ale crawlery mogą.

Według wskazówek Google system interesuje się przede wszystkim jakością treści, a nie tym, czy została ona stworzona przez człowieka. Nikt jednak nie może wiedzieć dokładnie, jak zachowa się algorytm.

Najpierw „wyczyść” tekst za pomocą serwisu HTML-online. Po wklejeniu do niego tekstu zobaczysz, jak jest on wyświetlany w kodzie i czy są jakieś dodatkowe elementy pozostawione przez ChatGPT. Możesz pozbyć się takich elementów, klikając „Wyczyść”.

Skopiuj swoją treść do Copyleaks Content Detector i przerób tekst, jeśli nie jesteś zadowolony z wyniku. Jedyną rzeczą jest to, że to narzędzie nie obsługuje jeszcze języka polskiego. W naszym przykładzie Copyleaks od razu zauważył, że tekst został napisany przez sztuczną inteligencję:

 ChatGPT, Copyleaks Content Detector, SEO

Dodatkowo sprawdź tekst, czy nie zawiera on nadmiernego spamu. W końcu AI bez Twojej pomocy nie zrozumie, że niektórych słów nie należy używać zbyt często. Wklej gotowy tekst do programu sprawdzającego Copywritely. Na zwrocie ekranu widać, że pierwsze słowo występuje zbyt często i dlatego jest podświetlone na czerwono. Należy więc używać go rzadziej i zastąpić go synonimami, zaimkami itp.

ChatGPT, sprawdzanie nadmiernego spamu

7. Jak zrozumieć, na czym polega przewaga konkurencyjna Twojej firmy

ChatGPT pomoże Ci również spojrzeć na Twoją markę oczami użytkownika, który szuka informacji o Tobie w sieci. Czyli jak ludzie postrzegają Cię, gdy natrafiają na treści o Tobie i Twojej konkurencji.

Jeśli tylko poprosisz chat o porównanie Twojej firmy z innymi graczami na rynku, poda Ci bardzo ogólne informacje i nie wskaże głównych konkurentów. To dlatego, że nie ma informacji o sprzedaży i nie zna wyników badań klientów. ChatGPT korzysta z publicznie dostępnych informacji. Dlatego najpierw trzeba go przeszkolić.

Poniższy schemat sprawdził się u nas w Ringostacie.

 1. Zapytaj, co chat wie o Twojej firmie.
 2. Popraw ewentualne błędy i „nakarm” go dodatkowymi informacjami. 
 3. Skieruj czat w potrzebnym Ci kierunku. Na przykład, kiedy zapytaliśmy ChatGPT, czy wie, czym jest telefonia VoIP Ringostat, jego odpowiedź zawierała kilka informacji o innym naszym produkcie ― śledzeniu połączeń. Tak jak w przykładzie, który pokazaliśmy powyżej. Dlatego skupiliśmy czat na telefonii i poprosiliśmy go o podanie plusów i minusów tego produktu — nie tylko Ringostatu, ale też ogólnie.
 4. Załóżmy, że chat ma już niezbędne informacje o Twojej firmie i ogólną charakterystykę porównywalnego produktu. Teraz dostarcz mu listę konkretnych konkurentów. I poproś go o porównanie Twojej firmy i innych graczy według określonych cech.
 5. Jeśli potrzebujesz ogólnych informacji, a nie konkretnych zalet, napisz prompt w następujący sposób: „Porównaj firmę 1 z firmą 2 według podanych powyżej cech”
 6. Jeśli potrzebujesz poznać zalety danej firmy, to prompt powinien być odpowiednio przygotowany: „Wskaż zalety firmy 1”.

Na przykład ChatGPT porównał naszą platformę z konkurencją i uznał ją za lepszą pod względem co najmniej pięciu kryteriów.

ChatGPT, ChatGPT porównał Ringostat z konkurencją

Dlaczego zrzut ekranu jest po angielsku, czytaj poniżej

Bonus: o czym należy pamiętać podczas pracy z ChatGPT

 1. Do czatu można zwracać się w wielu językach, ale lepiej robić to po angielsku. Jest to język, w którym jest najwięcej źródeł i informacji. W innych językach czat może pisać bardzo ogólne teksty, przekręcając te same frazy. W tym artykule podaliśmy przykłady w języku polskim tylko dla jasności. Jednak może obsługiwać proste pytania w każdym języku.
 2. Jeśli poprosisz chat o podanie informacji w języku ukraińskim, może on wstawić rosyjskie słowa. Dlatego dokładnie sprawdź wynik — nie tylko pod względem znaczenia.
 3. Nie podawaj CzatGPT wrażliwych informacji. W przeciwnym razie przekaże je każdemu, kto następnie wprowadzi odpowiednie żądanie.
 4. Ustawiaj tylko jedno zadanie na jeden prompt. 
 5. Jeśli musisz wykonywać dużo pracy, pisać długie teksty, to lepiej kupić płatną wersję. Wersja darmowa jest zbyt obciążona. Dlatego długie teksty mogą być przerywane słowami „błąd sieci”. Wersja płatna ma mniejsze obciążenie, a czat jest szybszy. Ponadto dostępne są tam dodatkowe funkcje.
 6. ChatGPT może popełniać błędy w zadaniach matematycznych i informacjach historycznych. Dlatego lepiej sprawdzać je dwa razy. Gdy będziesz potrzebował danych statystycznych lub cytatów — skorzystaj z usług zaprojektowanych specjalnie do tego celu.
 7. Jeśli nie wiesz zbyt wiele na dany temat, nie spodziewaj się super efektów od czatu. Przykładowo, jeśli nie znasz dobrze produktów własnej marki, to jako marketer nie będziesz w stanie poprawnie sformułować prompt do reklamy. A tym bardziej zmusić chat do przepisania tekstu zgodnie z poprawnymi informacjami. Dodatkowo chat trzeba szkolić, a tego nie da się zrobić bez odpowiednio głębokiej wiedzy.
O autorze

Redaktorka bloga Ringostat. Autorka artykułów do wydań o digitalu oraz dużych media o biznesie, w tym polskich. Studiowała dziennikarstwo na Odeskim Uniwersytecie Narodowym im. I. I. Miecznikowa.