БизнесХарактеристики на Ringostat

Какви отчети за колтракинг трябва да настрои една агенция за клиента

В интерфейса на Ringostat за всички потребители са достъпни седем базови отчета. Това са изходящи и входящи обаждания, обръщения от контекстна реклама, насочени и т.н. Но агенциите често настройват свои собствени отчети за колтракинг ― за да дадат на клиента най-пълната и визуална информация. Проучихме какви образци обикновено създават специалистите и ще ви разкажем за начините за настройка.


Всяка агенция периодично се сблъсква със следните въпроси на клиентите:

 • «Наскоро стартирахме кампания, работи ли правилно?»
 • «Билбордовата реклама е скъпа. Носи ли изобщо позвънявания или е по-добре да инвестираме в нещо друго?»
 • «Защо инвестираме бюджет в реклама, а обаждащите се клиенти са малко?»
 • «Има ли смисъл да продължаваме да използваме прайс-агрегатори?»
 • «Как да видя колко хора са дошли от рекламата?»

Най-добрият начин да им отговорите ― да покажете избрани данни, като филтрирате само информацията, от която се нуждаят. Още по-добре е, ако клиентът има възможност от време на време да се консултира с нея, когато пожелае. Това ще повиши неговата лоялност и доверие към агенцията. В края на краищата, изпълнителят дава достъп до услугата, където информацията не може да бъде целенасочено коригирана. Плюс това, тя се актуализира автоматично и клиентът не трябва да чака вашите отчети всеки път.

🏆 Подобрете ефективността на рекламата си с кол тракинг от Ringostat

Разберете, кои са източниците на обажданията ви ― чак до ключовата дума от рекламата

Общ принцип за създаване на отчети

Всеки отчет се изгражда според принципа, описан по-долу ― отнема само няколко минути. Така че можете да създадете всяка извадка, като използвате 30+ параметъра, налични в Ringostat.

Отидете в регистъра на обажданията във вашия акаунт и щракнете върху „Създаване на фильтр“ в горния десен ъгъл:

отчети за колтрекинг

Ще се отвори поле, в което можете да наименувате отчета, да изберете произволни параметри и условия за избор ― И / ИЛИ.

Можете също така да създавате подходящи отчети в секцията „Източници на трафик“ – за това щракнете върху „+ Създаване на изглед“.

отчети за колтрекинг

След това изберете необходимите елементи на отчета от падащия списък:

отчети за колтрекинг

След всички настройки можете да щракнете върху „Запазване“. Изборът ще бъде наличен в списъка с хронологията на обажданията ― на същото място като стандартните основни отчети.

Дайте на клиента достъп до Ringostat и връзка към отчета и той може да прегледа данните по всяко време. Можете също така да импортирате отчет за всички проекти ― ако желаете, можете да го използвате и за други клиенти.

ВАЖНО: отчетите за източниците, каналите и кампаниите ще работят само ако сте настроили utm тагове. Прочетете статията в базата знания за това как да направите това.

отчети за колтрекинг, Анастасия Тимошенко

Анастасия Тимошенко,
Head of PPC and Analytics Department ,
агенция за интернет-маркетинг OdesSeo

За да оценим ефективността на рекламните кампании, ние от OdesSeo използваме инструменти за уеб-анализ. Включително проследяваме и анализираме обажданията с помощта на Ringostat. В интерфейса на услугата има много вградени отчети, които са полезни в работата на PPC-специалистите. Например, най-често нашите служители използват отчета за входящите обаждания, пропуснатите повиквания, отчетът за многоканалните проследявания и за разпределението на обажданията по ден от седмицата и час от деня.

Освен вградените, ние използваме и персонализирани отчети.

 1. Отчет за платения трафик, в който се отчитат само обажданията от реклами в Google Ads, Facebook и Instagram. Благодарение на този отчет анализираме качеството на рекламния трафик.
 2. Отчет по страниците, от които са фиксирани позвъняванията. С помощта на този отчет виждаме колко обаждания са постъпили от страницата на определена услуга.
отчети за колтрекинг
 1. Отчети по групи на рекламните кампании и конкретни рекламни кампании. Там бързо намираме и анализираме повикванията за определени текущи дейности. Обикновено това са нови области, които изискват специално внимание, или услуги с най-висок приоритет. Задаваме критериите за избор на необходимите данни с помощта на филтри в персонализираните отчети. Гъвкавите опции за филтриране ви позволяват да включите само определени рекламни кампании в селекцията ― чрез параметъра utm_campaign. Можете също към отчета да добавите всички необходими целеви действия. Например, вземете предвид както входящите целеви обаждания, така и обратните повиквания чрез callback уиджета.

Такива отчети са удобни за специалиста, тъй като осигуряват бърз достъп до анализа на най-важната информация. А за клиента дават възможност за преглед на данните по приоритетни услуги и оперативна реакция на пропуснатите повиквания.

Ние също прослушваме и записи на разговорите, за да определим:

 • колко целеви потребители привличаме с помощта на настроеното в рекламните системи таргетиране;
 • намиране на ключови думи, които не привличат целеви обаждания;
 • на базата на чести въпроси по телефона определяме каква информация трябва да се добави към текстовете на рекламите.

И, разбира се, анализът на записите помага много да се отговори на вековния въпрос на клиента „защо няма продажби.” Както показва опитът, често проблемът с липсата или малкият брой сключени сделки се крие в недостатъчно добрата обработка на обажданията от страна на мениджърите.”

По-долу ще разгледаме кои отчети е желателно да създаде агенцията и как може да стане това.

Позвънявания от конкретна кампания

Експертите препоръчват винаги да наблюдавате как работи наскоро пуснатата кампания. Това ще позволи мигновеното забелязване, ако нещо се обърка. Например:

 • никакви обаждания ― може би телефонният номер е неправилен;
 • от рекламата се обаждат хора, които не се интересуват от това, което клиентът продава и съответно текстът трябва да бъде пренаписан и уточнен;
 • всички обаждания не са целеви ― рекламата е проектирана по такъв начин, че да подвежда хората или се показва на неподходящ сайт и т.н.

С помощта на този отчет можете лесно да филтрирате обажданията, които искате да прослушате. И визуално да покажете на клиента как стартирана кампания се конвертира в обаждания. За да направите това, задайте параметъра utm_campaign и напишете името на кампанията, както е посочено в настройките. Например:

отчети за колтрекинг

Обаждания от външна реклама

Да кажем, че клиентът иска да разбере колко обаждания е привлякла дадена реклама в метрото. Задайте условията за избор на utm_source съдържа Метро. Можете също да регистрирате всеки източник на офлайн-реклама:

 • билборд;
 • листовка;
 • брошури;
 • SMS-съобщения;
 • реклами по телевизията и радиото;
 • транспортни стикери;
 • за недвижими имоти ― описание на ограждението на обекта на строителна площадка, проучване показва, че хората често се обаждат от този източник.
отчети за колтрекинг

Основното е, че източникът трябва да бъде посочен точно както в настройките на проекта. За да проверите дали е въведен правилно, отидете на Скрипт подмяна ― Пулове с номера ― Име на пула.

По същия начин можете да получите селекция от позвъняванията, идващи от директните посещения на сайта. За да направите това, просто посочете източника “direct”.

Обаждания от социални мрежи

Ако клиентът е активен в социалните мрежи, той може да се интересува от това как работят. За да направите това, посочете желаната социална мрежа и добавете още едно условие: не е равно на cpc. Така ще отсеете заявките от реклами в социалните мрежи и ще получавате обажданията директно от групите или публичните.

отчети за колтрекинг

Ако се интересувате от обажданията от реклама в социалните мрежи ― utm_sorce го оставете същия, а utm_medium го задайте на равно cpc.

Обаждания от прайс-агрегатори

Да приемем, че клиентът рекламира в прайс-агрегатор или в маркетплейс. В основата на такава платформа се показва нейният рекламен банер. И има реклами, в които е посочен стационарен телефон. За да следите обажданията както от там, така и от други места, посочете името на сайта в utm_source и задайте Съдържание“Име на сайта”.

отчети за колтрекинг

В резултат на това ще получите селекция, която включва всички обаждания към стационарния номер в рекламата. В този случай utm_source, utm_medium, utm_campaign и utm_term ще съдържат името на сайта, както е посочено в заместващия скрипт. 

И преходите от банера ще бъдат маркирани например като hotline.ua ― referral.

Обаждания по конкретен филиал, продукт, обект и др.

Отчетът е подходящ за компании, в които са зададени различни пулове от номера за различни отдели, градове или раздели.

Да вземем за пример често срещана ситуация ― разработчик, в чийто сайт са поместени няколко обекта. На главната страница посетителят може да избере интересуващият го обект и да премине към определена целева страница. Всеки обект има своя собствена група заместващи номера. С помощта на такъв отчет можете лесно да анализирате обажданията от конкретен обект.

В условията за избор задайте Името на пуларавно„Име на ЖК“.

отчети за колтрекинг

По същия начин можете да филтрирате обажданията от жители на определен град, ако имат собствен пул с местни номера. Или създайте всяка друга селекция, в зависимост от присвояването на номера в пула.

Уникални позвънявания

Потребителите могат да се обаждат няколко пъти, преди да направят покупка. Следователно, броят на обажданията може да бъде много различен от този на “живите” купувачи. За да разберете колко потенциални клиенти е донесла една реклама, анализирайте броя на уникалните обръщения. Тоест, извършените от потребителите повиквания от напълно различни номера.

отчети за колтрекинг

Пропуснати повиквания с дълго време на изчакване

Агенциите понякога трябва да отговарят на претенциите на клиентите, че рекламата не носи обаждания и продажби. Преди да разберете настройките на кампанията, направете такъв отчет ― ще ви спести много време и нерви. С него ще видите дали търговският отдел не е виновен за това, че няма заявки.

Нашата задача ― да филтрираме такива обаждания, когато човек е чакал на линията дълго време, но така и не е дочакал отговора. Задайте статус на “Без отговор” и достатъчно дълго време за изчакване. По желание можете да добавите конкретен източник, канал или кампания към условията за избор. Вижте и отчета за пропуснатите повиквания, който е наличен по подразбиране.

отчети за колтрекинг

Входящи обаждания и заявки чрез формата за обратно позвъняване

Сред седемте основни отчета има един, посветен на входящите повиквания. Но често потребителите се свързват не само по телефона, но и чрез формата за обратно обаждане. Всички тези разговори са удобно обединени и показани на клиента в един отчет.

За да направите това, просто задайте типа позвънявания равен на „Входящи“ и „Callback“:

отчети за колтрекинг

💪 Подобрете вашата реклама и получете повече потенциални клиенти с Ringostat

Анализирайте, кои са източниците, каналите, кампаниите и ключовите думи, които ви носят обаждания от клиентите

 

Получете ценни данни, за да оптимизирате кампаниите си и да достигнете до най-заинтересованите потребители

Резюме: какви отчети за колтрекинг трябва да настрой една агенция за клиента

Ringostat има налични отчети по подразбиране, но понякога дадена агенция се нуждае от допълнителни проби. Те могат лесно да бъдат настройвани самостоятелно с помощта на 30+ параметъра. Отчетите, изброени в статията, ще помогнат за показване на клиента:

 • колко души се обаждат от външна реклама;
 • как работи SMM и рекламата в социалните мрежи;
 • дали има обръщения от наскоро стартирала кампания;
 • дали рекламите и съобщенията от прайс-агрегаторите и маркетплейсите са ефективни;
 • кой от филиалите получава повече позвънявания, от кой обект се получават повече повиквания и т.н.;
 • броят на уникалните потребители, които са звънели от реклама;
 • колко клиенти губи компанията поради продължителния отговор на мениджърите;
 • колко потребители са се свързали с компанията — както по телефона, така и чрез формата за обратно позвъняване.

Искате да настройте индивидуален отчет, но не знаете как? Пишете в чата или коментарите и нашите специалисти ще ви помогнат.

Относно автора

Редактор на блога на Ringostat. Автор на статии за издания за дигитални и големи издания за бизнеса. Завършила журналистика в Одески Национален университет "И. И. Мечников"