Характеристики на Ringostat

7 бонуса от Ringostat, които ще поискате да получите

Плащайки за Ringostat за по-дълъг период, вие спестявате. А също така ― получавате като подарък уникални бонуси, които ще ви помогнат да подобрите ефективността на рекламата и по-добре да разпределяте рекламния бюджет. 


Нашите клиенти най-често използват Ringostat повече от година. Ние сме им благодарни за доверието и много ценим клиентите, които са с нас от много време. Затова е решихме да създадем за тях бонусна програма. 

Вече, плащайки за Ringostat за 3 и повече месеца, освен намаление до 40%, вие получавате и уникални бонуси. Това са персонализирани отчети, индивидуални обучения, одит на целите и настройките, Content kid с полезни статии и кейсове за уеб аналитика. 

7 бонуса от Ringostat

Какво включва уникалния бонусен пакет 

Пакет с отчети за конкурентите 

В рамките на този бонус ви предоставяме пакет с отчети, сформирани на база на Serpstat. Тези отчети ще ви помогнат да сравните себе си с конкурентите на основа на ясни и конкретни данни, като ще можете да видите и обективно да оцените положението си на пазара, както и да подобрите ефективността на рекламата и SEO оптимизацията. 

Как ще ви е полезен този отчет за конкурентите?

 1. Получавате списък с ключовите думи (SEO + реклама), които вие не използвате, но които използват вашите конкуренти. Ще имате на разположение списък с проверени ключови думи, които гарантирано вече работят. Вие трябва просто да ги добавите към своя списък, за да подобрите ефективността на рекламата или да оптимизирате сайта си. 
 2. Ще можете да се сравните с конкурентите онлайн и обективно да оцените положението си на пазара. 
 3. Ще разберете как вашият сайт изглежда за търсачките ― въз основа на тази информация ще ви е много по-лесно да го оптимизирате. 
 4. Ще получите списък със страниците-лидери и ще можете да го използвате при избора на сайтове за вашите реклами. 

⚡️Искате да подобрите ефективността на рекламата и отдела си по продажби?

Ringostat ще ви покаже как да оптимизирате кампаниите си и как работят вашите мениджъри

Персонално обучение за ефективна работа с Ringostat

Индивидуален обучаващ курс от експертите на Ringostat относно това как да получите максимално ползи от работата с продукта ни. В хода на обучението ще се научите как да настройвате проекти, да работите с отчетите на Ringostat и правилно да анализирате получените данни. 

Пълната програма на обучението е с продължителност от 4 часа (продължителността зависи от това за колко време сте заплатили). В него има следните модули:

Едночасов тренинг, включващ демонстрация на личния кабинет, а също така първичен анализ на отчетите и настройките в системата на Ringostat за вашия проект. Вие ще узнаете как да използвате личния кабинет, ще се научите да настройвате проекти и анализирате базовите отчети. 

Вторият час е предоставен за обучение на първичен анализ на данни. Ще се научите да анализирате ефективността на вашите рекламни кампании въз основа данните от Ringostat и Google Analytics. 

Третият час е посветен на оптимизацията на рекламните кампании и автоматизации за отдела по продажби. Наш специалист ще ви покаже 10 примера от практиката и как с помощта на инструментите на Ringostat можете да съкратите разходите за реклама, правилно да разпределите рекламния бюджет и да подобрите ефективността на работата както на отдела по продажби, така и на бизнеса като цяло. 

Четвъртият час е посветен на начините за изграждане на система за цялостна аналитика. Вие ще научите как да построите система за аналитика именно за вашия бизнес и ясно да разбирате колко пари ви е донесъл един или друг рекламен канал. 

Освен основните модули обучаващият курс на Ringostat е отлична възможност за общуване с експерти в анализа на обажданията, на които ще можете да зададете интересуващите ви въпроси и от които ще научите как да използвате нашите услуги максимално ефективно. 

Content kit от Ringostat

Това е уникален гайд по интернет маркетинг и правилна уеб аналитика. 

Плащайки за услуги на Ringostat за 3 или повече месеца, вие получавате уникален Content kit с най-полезните статии и кейсове за уеб аналитика, маркетинг, анализ на обаждания и оптимизация на бизнес процеси. Всички материали са събрани от личния опит на Ringostat и нашите клиенти. Максимум полезност, за да може вашата реклама и бизнес да работят още по-ефективно. 

С какво Content kit ще ви е полезен

 1. Само конкретика ― практически съвети, ръководства и неразводнени кейсове.
 2. Цялата информация на едно място. Да, всички материали, които са представени, вече са били публикувани в един или друг вид в нашия блог или във външни източници. Но няма да е нужно дълго да търсите нужната ви статия из интернет ― тук всички те са удобно подредени по категории. Към всеки материал има кратка анотация, за да може бързо да намерите нужната ви информация. 
 3. Удобен формат. Вие получавате Content kid в pdf формат, а това означава, че винаги ще ви е под ръка, за да прегледате или бързо да намерите нужния ви материал. 

Еднократен одит на целите и обажданията в Google Analytics

Нашите специалисти ще проверят правилно ли са настроени целите ви в Google Analytics и при необходимост ще коригират настройките. 

Защо това е необходимо? 

Правилната настройка на целите позволява в голяма част от отчетите на Google Analytics нагледно да оцените конверсията на трафика и обажданията. Или по-точно, да разберете от кой източник (органичен, онлайн реклама, офлайн реклама), получавате повече обаждания. А също така да видите колко от тях са уникални, целеви, колко са останали без отговор от мениджърите ви и т.н. 

Освен това на всички наши клиенти даваме възможност да изберат и самостоятелно да настроят необходимите им цели. Това може да бъдат:

 • обща цел за всички обаждания;
 • обща цел за приетите обаждания;
 • обща цел за пропуснати обаждания;
 • отделна цел за целеви обаждания;
 • отделна цел за обаждания през callback;
 • отделна цел за разговори с необходима продължителност;
 • отделна цел за уникални първи обаждания.

Обикновено целите се настройват в съответствие с особеностите и актуалните задачи на конкретен проект. Но много клиенти допускат грешки при самостоятелната настройка, което води до получаване на неправилни данни. 

В рамките на одита нашите експерти ще проверят коректността на настроените цели за вашия проект и ще ви подскажат какви цели са най-показателни и информативни за вашия сайт. 

Това ще ви позволи да сте уверени, че всичките цели са настроени според особеностите и актуалните задачи на вашия проект, а всички данни, които ще получите, ще са правилни и коректни. 

Създаване на персонални отчети в списъка с обаждания на Ringostat и настройка за изпращането им по e-mail

В рамките на този бонус вие получавате индивидуална консултация от специалист на Ringostat. След като изучи особеностите, целите и задачите на вашия проект, той ще състави за вас пакет с персонализирани отчети, които са ви нужни за максимално обективни и пълни данни за ефективността на рекламните канали. Благодарение на данните от тези отчети ще видите броя целеви обаждания според рекламните канали, ще отделите рекламните кампании с максимална и минимална ефективност. Накрая, използвайки получените данни, ще можете правилно да разпределите рекламния бюджет, да увеличите броя на целевите обаждания, да намалите цената за привличане на клиент и като цяло ― да намалите бюджета за рекламата, но без да понижавате ефективността. 

Списък с персоналните отчети се съставя отделно за всеки проект. Например може да бъдат подобни:

 • общ отчет по обажданията от рекламите;
 • отчет за уникалните обаждания;
 • отчет по обаждания от конкретни рекламни сайтове;
 • отчет от медийните или друг вид реклами;
 • отчет за обажданията от рекламата: по определени ключови думи или др. 

Еднократна настройка на цели за всички ключови събития в Google Analytics

Наш специалист ще изучи вашия сайт и ще подготви списък с индивидуални цели в Google Analytics на база всички основни събития. Списъкът с цели може да варира в зависимост от особеностите и задачите на вашия проект. Това може да бъдат:

 • цел за изпращане на формата за обратна връзка ― това ще ви позволи да проследявате и анализирате посетителите, които са попълнили и изпратили вашата форма за обратна връзка;
 • цел за клик върху call-to-action бутон ― ако на вашия сайт има бутони с призив към действие, например “поръчай”, “заплати”, “научи повече” и т.н. ― вие ще можете да анализирате всички кликове по тях;
 • цел за посещаване на конкретна страница: например можем да настроим цел за посещаване на thank you page, която се показва след оформяне на поръчка ― така ще може да следите посетителите, които са оформили поръчка и съответно са попаднали на тази страница. 

Като цяло списъкът с цели може да е по-голям или малък ― всичко зависи от индивидуалните особености на вашия проект. 

Също така трябва да отбележим, че всички цели настройваме с помощта на Google Tag Manager (GTM) ― удобен инструмент на Google, който позволява да се публикуват потребителски скриптове на страниците на сайта без непосредствено влизане в кода му. Ако все още нямате GTM на сайта си ― нашите специалисти ще го сложат и настроят в рамките на този бонус. 

Създаване в Google Analytics на персонален отчет «Ключови показатели за ефективността на рекламата» 

Това е уникален, опростен, разбираем и удобен отчет, създаден от нашите експерти. С негова помощ ще можете ясно да видите стойността на конверсиите по всеки рекламен канал или кампания. 

Създаване на такъв отчет е възможен само ако на вашият сайт е правилно настроен Google Analytics. Затова, като част от бонуса, нашите специалисти проверяват настройката на GA и могат да ви покажат грешки и да ви подскажат как да ги премахнете, съгласно препоръките на Google. След това сами ще решите дали да използвате тези съвети или да оставите всичко така както е. 

🚀 Подобри ефективността на рекламата с Ringostat — получи поток от клиенти и продажби

Научи, кои кампании и ключови думи носят обаждания и заявки — оптимизирай рекламата, за повече клиенти

 

Използвай 20+ отчета, за оценка на кампаниите, преразпределяй бюджета към най-успешните

За да научите подробности за нашата бонусна програма или да ни зададете допълнителни въпроси, може да ни пишете:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *